Beyin Fırtınası Nedir?

Beyin fırtınası tekniği ile harika fikirler üretebilir ve yepyeni konular oluşturabilirsiniz. Büyük şirketler, işletmeler ve bilim adamlarının yeni araçlar geliştirebilmek için kullandıkları en etkili yöntemlerden biri beyin fırtınası tekniğidir. Teknik tamamen problem çözebilme ve fikir üretebilmenin çözülmesine olanak sağlıyor. Beyin fırtınası tekniği 7’den 70’e herkesin hayal gücünü geliştirebilmek için kullanacağı en güzel yöntemlerden biridir. Peki beyin fırtınası neden önemlidir? Beyin fırtınası ne demektir? Bütün bu soruların cevabını yazımızda sizlerle paylaşacağız.

Beyin Fırtınası Ne Demek?

Hayal gücünün geliştirebilmesini esas alan ve yaratıcı düşünmenin sürekli hale gelebilmesini sağlayan en etkili teknik beyin fırtınası tekniğidir. Birden fazla kişinin bir ekip oluşturarak uygulamaya başlanılan beyin fırtınası, ekipteki her bireyin kendine özel düşüncelerini beyan etmesi ile başlar. Beyin fırtınasında her birey kendi düşüncelerini dile getirmekte tamamen özgürdür.

Beyin fırtınası tekniğinde katılımcı sayısı kaç olmalıdır?

Beyin fırtınası oturumu birkaç çekirdek üyenin katılımı ile başlar. Oturumu bu üyelerden biri yönetir. Yönetici sırayla her katılımcının düşüncelerini sorar. Oturum bu sistemde devam eder.

Beyin fırtınası kuralları

Beyin fırtınası oturumunda herkesin fikri alınır. Bu fikirlerin diğer oturumcular tarafından yorumlanması istenilir. Oturumu yöneten kişi herkese eşit miktarda konuşma süresi verir.

Beyin fırtınası tekniği ve Beyin fırtınası tanımı

Beyin fırtınası tekniği ilk olarak 1939 yılında ortaya çıkmıştır. Alex F. Osborne, beyin fırtınası terimini ortaya atan ilk isimdir. Bir reklam yöneticisi olan Osborne, ekibinde bulunanların yaratıcı fikirler oluşturabilmesi için, problem çözme yeteneğini geliştirebilen bu tekniği geliştirmiştir.

Beyin fırtınası oturumlarında, bireyler tarafından sunulan fikirler oturumu yöneten kişi tarafından herhangi bir araca kaydedilir. Bu araçlar arasında defter, yazı tahtası gibi araçlar bulunur. Ancak teknolojinin gelişmesi ile beraber bu araçlar yerini dijital platformlara bıraktı. Akıllı tahta ve zihin haritası oluşturmaya yönelik internette bulunan birçok dijital platform beyin fırtınası tekniğinin geliştirilmesinde ve fikirlerin kaydedilmesinde önemli rol oynuyor. Bu araçlar sayesinde fikirler toplanılıyor ve daha sonra değerlendirilmek üzere kaydediliyor.

Beyin Fırtınası İlkeleri Nelerdir?

Beyin fırtınası tekniğini ilk kullanan kişi olan Osborne, oturumlarını 4 temel ilkeye göre yönetiyordu. Yıllar içerisinde gelişen bu dört temel ilke şunları içeriyor:

Kaliteli olmasına gerek yok önemli olan çok miktarda fikir: Beyin fırtınası oturumlarında birden fazla fikrin ortaya konulması çok önemlidir. Kaliteli fikirden daha çok birbirinden ilginç birçok fikrin ortaya çıkması hedeflenir. Böylece birçok fikrin birleşimi ile kaliteli bir fikir oluşur. O yüzden kaliteden ziyade çok fazla fikrin oluşması temel amaçtır.

Eleştiriler fikirler toplandıktan sonra yapılmalı: Oturumda ekip üyelerinin her birinin akıllarına gelen bütün fikirleri söylemekte özgür olmaları gerekmektedir. Fikirler açıklanırken diğer üyelerin eleştiri yapması engellenmelidir. Böylece herhangi bir ekip üyesinin fikrini açıklarken tamamiyle özgür bir şekilde fikrini açıklanması sağlanır. Beyin fırtınası oturumu sona erdikten sonra fikirler birleştirilir ve bunun sonucunda üyeler eleştiri hakkını kullanabilir.

Birbirinden ilginç fikirler oluşturun: Beyin fırtınası kişinin hayal gücü sınırlarının da ötesine gitmelidir. Ne kadar çok ilginç ve sıradışı fikir meydana gelirse o kadar çok kaliteli fikir üretilebilir. O yüzden hayal gücü sınırlarınızı zorlamalı ve birbirinden ilginç fikirler üretmelisiniz.

Ortaya çıkan fikirleri bir araya getirin, geliştirin ve sonuca bağlayın: Oturumda dile getirilen fikirleri geliştirmek için birleştirin ve bu fikirleri nasıl sonuca bağlayacağınız hakkında diğer üyelerle birlikte çalışın.

Beyin fırtınası tekniği ekiple beraber yürütülür ve sonuçlandırılır. Bu oturumların temel amacı birlikte hareket etmektir. Oturum sırasında ters beyin fırtınası gibi yöntemler düzenlemek daha yeni fikirlerin üretilmesi açısından yararlı olacaktır.

Ters Beyin Fırtınası Nedir?

Beyin fırtınasının diğer önemli yöntemleri arasında yer alan ters beyin fırtınası tekniği, katılımcıların sorunları daha kolay çözmesini ve daha yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar. Bu yöntem ‘olumsuz beyin fırtınası’ olarak da adlandırılır.

Ters Beyin Fırtınası Nasıl Uygulanır?

Ters Beyin fırtınasının uygulanmasındaki en önemli neden, iyi fikir üretmekte zorlanan insanların işini kolaylaştırmaktır. İnsanlar zihinlerinde belirli bir fikre sahip olduklarında o fikri değiştirme konusunda çoğu zaman zorluk yaşayabilirler. Ters Beyin Fırtınası tekniğinde ise insanların herhangi bir fikir konusunda tamamen analitik bir şekilde düşünmeleri istenir. Bu şekilde insanların yeni fikirler bulma konusunda daha yaratıcı olmaları sağlanır.

Ters beyin fırtınası oturumlarında”Neden” sorusunun sorulması çok önemlidir. Bu gibi sorular sorularak, sorunların neden kaynaklandığı tespit edilip, çözümlerinin bulunması sağlanır. Ters beyin fırtınasında katılımcılar sorunların nasıl daha da kötü olabileceğini dile getirerek bu sorunların çözülmesinde hangi ihtimallerin olabileceği konusunda fikir yürütürler.

Ters Beyin Fırtınası Nasıl Uygulanır

Ters Beyin Fırtınası 5 adımda uygulanır:

1) Sorunun ne olduğunu bulun: Öncelikle sorunun ne olduğu tespit edilir. Daha sonra bu sorun bütün detaylarıyla not edilir ve katılımcılar bu sorunlu
kendi aralarında değerlendirir.

2) Sorun hakkında en kötü senaryoları oluşturun: Sorunun hangi senaryolarda daha kötü hale gelebileceğini ve bu durumda neler yapılması gerektiğini katılımcılarla paylaşınız.

3) Fikirleri birleştirin: Katılımcıların paylaştığı bütün fikirleri toplayın ve bu fikirleri diğer katılımcılarla çözüme ulaştırın.

4) Paylaşılan bütün düşünceleri tersine çevirin: katılımcılar tarafından paylaşılan düşünceleri ve fikirleri önce tartışınız ve daha sonra bu sorunların çözüme dönüşmesi için sorunları tersine çevirin.

5) Değerlendirin: bu aşamada bütün çözümlerin ve fikirlerin uygulanma ihtimalinin yüksek olduğu değerlendiriliyor. Gerçek çözüm yolları bu aşamada ortaya çıkıyor.

Beyin Fırtınası Tekniği

Beyin Fırtınası oturumunun esas amacı oturumdaki herkesi dahil etmek ve oluşan fikir sayısını mümkün olduğu kadar çok artırmaktır. Oturumun yapılacağı yerin rahat olması katılımcılar açısından huzurlu bir ortam oluşturacağı için gereklidir. Oturuma katılacak insanların birbirinden farklı karakterlerde olması Beyin fırtınası tekniği için birbirinden farklı fikirlerin ortaya çıkmasında önemlidir. O yüzden birbirinden farklı yaşam tarzları ve yaşam stilleri olan oturmak katılmaları onlarca farklı fikrin ortaya çıkmasında önemli rol oynayacaktır.

Beyin fırtınası oturumu başlamadan sorunun belirlenmesi gerekir. Sorun belirlendikten sonra oturuma başlanılır. Bütün katılımcıların fikirleri alındıktan sonra bu fikirlerin gelişmesi için sunulan fikirler tartışılmalı ve bu tartışmanın içerisinde oturuma katılan her katılımcının dahil edilmesi gerekir.

Kaliteli fikirlerin daha fazla ortaya çıkmasını sağlamak istiyorsanız aşağıdaki bazı teknikleri oturumunuzda kullanabilirsiniz:

Zihin haritası oluşturma: Beyin fırtınası tekniğini geliştirmek için önemli görsel araçlar arasında zihin haritası tekniği yer alır. Bu teknikte katılımcıların fikirleri arasındaki bağlantıların bir nevi resmi çizilir. Sorunun ne olduğu yazılarak başındır ve oturumdaki herkesin bu konu hakkında düşünmeleri istenilir. Fikir bağlantılarının resmi çizilirken bunlara ek olarak birçok içerik eklenir. Bu yöntem sonucunda zihniniz bağlantılar kurarak o konu hakkında farklı fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar. Bu yöntemi oturumunuzda A3 kağıdı kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

Boşluk doldurma tekniği: Sorunun çözümüne ulaşmak için bu sorunun arasındaki bütün boşlukları nasıl doldurmanız gerektiğini düşünmenize yardımcı olur. Oturumdaki katılımcılar bu sorunun içerisindeki boşlukları doldurmak için çözüm yolları sunarlar ve bu çözüm yolları katılımcılar arasında değerlendirilir.

Swot Analizi yapmak: Katılımcıların dahil olduğu projenin zayıf ve güçlü yönlerini belirlemede bu analiz önemli bir rol oynar. Swot Analizi, projenin ne kadar değerli olduğunu ve bu konuda herhangi bir girişimin mantıklı olup olmadığını sorgulamak için yapılır.

5 neden tekniği: Daha derin düşünme ortamı oluşturmak için yapılan etkili bir yöntemdir. Sorunun neden kaynaklandığı katılımcılara sorulur. Bu soru her katılımcıya 5 kere soru. Böylece alınan 5 cevapta daha derin düşünüleceği için daha farklı olacaktır.

Yazma tekniği: Katılımcılar fikirlerini kağıda yazarlar ve daha sonra diğer katılımcılarla paylaşırlar. Böylece kendini konuşarak açıklayamayanlar, fikirlerini kağıda dökerek daha rahat bir şekilde fikirlerinin ortaya çıkması sağlanır.

Figür tekniği: Tarihteki en önemli başarılı insanların ortaya atılan sorunu nasıl çözebileceği düşünülür. Katılımcılar kendilerini bu insanların yerine koyar ve sorunları onların gözünden görmeye çalışır.

Beyin Fırtınası Neden Önemlidir?

Beyin fırtınası oturumlarına daha önce katıldıysanız bu tekniğin ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuzdur. Beyin Fırtınası tekniği birçok sorunun kolayca çözülmesinde ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasıyla birçok önemli projenin gerçekleşmesine katkıda bulunduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Beyin fırtınasının neden bu kadar çok önemli olduğunu şu şekilde açıklayalım:

Beyin fırtınası tekniği uygulanırken her bireyin fikirlerini özgürce dile getirilmesi sağlanır.

Beyin fırtınası sorunların çözümü için oturuma katılan herkesin bu konuda işbirliği yapmasını sağlar ve takım ruhunu ortaya çıkarır.

Beyin fırtınası birçok insanın bir araya gelerek bir ekip oluşturmasını ve bu sayede birden çok fikrin üretilmesini sağlar.

Beyin fırtınası oturumuna katılan herkesin oturumun ana konusu dışında da fikirler üretebilmesini sağlar ve bu sayede ortaya çok yaratıcı düşünceler çıkar.

Beyin fırtınası birbirinden çok yaratıcı düşüncelerin ve beyinlerin olduğu mükemmel bir ekip yaratır.

Kısacası Beyin fırtınası hayal gücünün geliştirilmesinde ve ekip ruhunu oluşturmada uygulanan önemli bir tekniktir. Siz de yaratıcı fikirler oluşturmak istiyorsanız bu tekniği ekibinizle beraber uygulayın.

Yazımı okuduğunuz için çok teşekkür ederim.

Yoruma kapalı.