Frekans Dağılımı Nedir?

Araştırmacılar belirli bir fenomenin gözlem veya oluşum sayısını kaydetmek istediklerinde veri değerlerini sindirimi kolay bir formatta paylaşmak için göreli frekans dağılımları ve kümülatif frekans dağılımları gibi araçları kullanabilirler.

Frekans dağılımı, kategorik değişkenlerin meydana gelme sayısını gösteren nicel bir veri setidir. Genellikle bir dizi değere sahip büyük veri kümelerini yönetmek için kullanılırlar. Veriler toplanıp sıralandıktan sonra pasta grafikler, çubuk grafikler ve histogramlar gibi görsel araçlar kullanılarak frekans dağılımları görüntülenebilir veya kolay tüketim için elektronik tablolarda çizilebilir.

Frekans Dağılımı Örneği

Frekans dağılımına bir örnek olarak ders tekliflerini ve sınıf sınırlarını planlamak için öğrenci davranışlarını değerlendirmeye çalışan bir üniversite kayıt memuru düşünün. Kayıt memuru, lisans öğrencilerinin bir yarıyılda kayıt yaptırdığı ders sayısını analiz etmek için bir frekans dağılımı kullanabilir. Kayıt memuru, kayıt kayıtlarını tarayabilir ve yarıyılda iki ders, yarıyılda üç ders, yarıyılda dört ders vb. alan öğrenci sayısını görebilir. Daha sonra bu verileri, gelecek dönemler için ders tekliflerini ayarlamaya hazırlanırken fakülte ile paylaşmak üzere bir pasta grafik veya çubuk grafik üzerinde sunabilirler.

Frekans Dağılımı

2 Frekans Dağılımı Türü

Veri analizinde kullanılan iki ana frekans dağılımı türü vardır: Göreceli frekans dağılımları ve kümülatif frekans dağılımları. Her ikisi de tanımlayıcı istatistiklerde belirli bir veri kümesinde bir şeyin meydana gelme sayısı olan frekansa bağlıdır.

 1. Göreceli frekans dağılımı: Göreli frekans, belirli bir sonucun meydana gelme sayısının toplam sonuç sayısına bölünmesiyle elde edilir. Göreli frekansı kesir, ondalık sayı veya yüzde olarak yazabilirsiniz. Örneğin, bir pizza restoranı müşterilerin on iki turtanın beşinde pepperoni sipariş ettiğini not ederse, pepperoni’nin göreceli frekansı 5/12 olacaktır. Müşteriler on iki turtadan üçüne soğan sipariş ederse, soğanın göreceli frekansı 3/12 olur (bu 1/4’e düşer).
 2. Kümülatif frekans dağılımı: Kümülatif frekans, çoklu göreceli frekansların toplamıdır. Pizza örneğine devam etmek için biberli siparişlerin kümülatif sıklığı artı soğan siparişlerini hesaplayın. Mevcut verilere dayanarak, 5/12 (biber için) ve 3/12 (soğan için) ekleyin, bu da kümülatif göreceli frekansın 8/12 (2/3’e düşer) olmasını sağlar. Bu, örneklem büyüklüğündeki verilere dayanarak, her on iki pizzadan sekizinin üzerinde biberli veya soğanlı olacağı anlamına gelir.

Frekans Dağılımları Ne Zaman Faydalıdır?

Frekans dağılımları, basit veri kümelerini temsil ederken yararlı olabilir, ancak daha üst düzey tanımlayıcı istatistiklere de uygulanabilirler.

 1. İstatistiksel hipotez testi: Adından da anlaşılacağı gibi istatistiksel hipotez testi, bir hipotezde yapılan tahminleri test etmek için istatistiksel veri setlerini kullanır. Araştırmacılar verileri bir frekans dağılımında topladıklarında, merkezi eğilimlerin ölçümlerini yapabilirler (ortalama veya ortalama için süslü bir terim). Ayrıca veri noktaları arasındaki standart sapmayı (varyansı) ve veri kümesinin istatistiksel dağılımını (genel değişkenlik) bulabilirler.
 2. Frekans analizi: Kriptograflar (şifreli iletişimleri ve belirsiz dilleri inceleyenler), ezoterik yazıyla yazıları çevirmeye yardımcı olmak için harf frekans dağılımlarını kullanır.
 3. Olasılık teorisi: Olasılık teorisi olarak bilinen bir üst düzey matematik formu, veri toplama hakkında gözlemler yapmak için frekans dağılımlarını kullanır. İstatistikçiler, verilerin standart sapmalarla hizalandığı normal bir dağılım gösteren frekans dağılımlarını arar. İstatistik dünyasında bu tür verilere “platykurtic” denir. Frekans dağılımları normal dağılımla uyumlu değilse, istatistikçiler bunların çarpıklık sergilediğini ve “leptokurtik” olarak tanımlandığını söylüyorlar.

4 Frekans Dağıtım Formatı

Birçok günlük uygulamada, frekans dağılımları aşağıdaki grafik temsillerden birini alır.

 1. Pasta grafikler: Pasta grafikler bir daire olarak toplam veri setini temsil eder ve her veri sektörü pastanın bir “tamamasını” temsil eder.
 2. Çubuk grafikler: Çubuk grafikler, eşit genişlikte ve eşit aralıklı dikey çubuklar kullanarak veri sıklığını temsil eder. Çubuk grafikler, sayılabilen ayrık değişkenleri temsil eder.
 3. Histogramlar: Histogramlar çubuk grafiklere benzer, ancak dikey çubuklar arasında boşluk yoktur. Histogramlar sayılmayan, aksine ölçülen (ve dolayısıyla veri aralıklarına uyan) sürekli değişkenleri temsil eder.
 4. Frekans poligonları: Histogramdaki her çubuğun orta noktalarını birleştirerek bir histogramı frekans poligonuna dönüştürebilirsiniz. Bu bağlantılı orta noktalar, histogramın dış hatlarını taklit eden bir çizgi grafiği gibi görünür.

Frekans Dağılım Tablosu Nasıl Yapılır?

Gruplandırılmış frekans dağılımını veya gruplanmamış frekans dağılımını gösteren bir frekans dağılım tablosu oluşturabilirsiniz. Gruplandırılmış veriler, birden çok değeri tek bir veri noktasında birleştirmeniz anlamına gelir. Gruplandırılmamış veriler, her veri noktasının yalnızca tek bir değere eşit olduğu anlamına gelir. Örneğin, varsayımsal bir tarih dersinde öğrenci sınav puanları için gruplandırılmış bir frekans dağılımı tablosu yapmayı deneyin.

 1. Tüm veri noktalarını toplayın. İlk olarak, varsayımsal tarih sınıfından tüm sınav puanlarını toplayın. Bu varsayımsal sınav puanları en düşük değerden en yüksek değere doğrudur: 68, 72, 74, 79, 81, 85, 85, 89, 92, 95.
 2. Verileri gruplayın. Bu gruplandırılmış bir frekans dağılım tablosu olduğundan, test puanlarını dört kategoriye ayırın: As, Bs, Cs ve Ds. İki As, dört B, üç C ve bir D’niz var.
 3. Verileri tablo haline getirin. İlk sütunun belirli harf notu için olacağı ve ikinci sütunun sınavlarında o harf notunu alan öğrenci sayısı için olacağı iki sütunlu bir tablo oluşturun.
 4. İstediğiniz gibi ek tablolar yapın. Aynı veri setinden kümülatif bir frekans dağılım tablosu da oluşturabilirsiniz. Örneğin, As alan öğrencilerle Bs alan öğrencileri birleştiren bir girdiniz veya As, Bs ve Cs’yi birleştiren bir girdiniz olabilir.
 5. Verileri istediğiniz gibi grafik temsillere dönüştürün. Verilerinizi başkalarıyla paylaşmayı planlıyorsanız, frekans dağılım tablonuzu pasta grafiğine, çubuk grafiğine, histograma, frekans poligonuna veya başka bir grafik gösterime dönüştürmeyi seçebilirsiniz.

Yoruma kapalı.